Verksamheten

Vårblomman Förskola och Fritids i Annerstad

Vi är en föräldrakooperativ förskola/fritidshem som startade 1989. Vi är belägna i Annerstad. Vårt upptagningsområde är hela västra delen av Ljungby kommun, men givetvis är alla som är intresserade välkomna!

Förskolan drivs integrerat med fritidsverksamheten. Vi har stora lokaler som främjar en lägre ljudnivå. Vi har dessutom tillgång till stora ytor utomhus och har närhet till skogen.

Ute1

Vi lagar all mat till barnen själva från grunden. Dessutom bakar barnen minst en gång i veckan. Vi anser att daglig utevistelse är ett måste och vi är i skogen minst en gång i veckan.

Vår målsättning är
  • Att barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla
  • Att barnen ska känna sig omtyckta och betydelsefulla
  • Att stödja barnen i deras utveckling och ge dem vidgade erfarenheter och kunskaper om omvärlden
  • Att lära barnen att alla lika mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter
  • Att förmedla en atmosfär av gemenskap, samarbete och ansvar där alla försöker visa hänsyn och respekt för varandra
  • Att få barnen att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • Vi jobbar efter läroplan för förskola, Lpfö 98, reviderad 2010

Ute2

Föräldrarinsatser

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man som förälder hjälper till med:

  • Vår och höststädning: vi storstädar förskolans lokaler samt utemiljön två gånger per år, vår och höst.
  • Delta i arbeta med barngruppen: vid korttidsfrånvaro som personalen inte själva löser kan man som förälder få hoppa in som vikarie.
  • Delta i styrelsemöte minst två gånger per år, samt inneha styrelseuppdrag någon period under medlemstiden.

Tack vare dessa arbetsinsatser kan förskolan hålla en låg avgift. Dessutom har man som förälder inblick i, och möjlighet att påverka sina barns vardag.

Ni är välkomna att titta in till oss och se hur vi har det här på Vårblomman. Ring gärna innan och boka en tid. Är det något ni undrar över är ni också välkomna att ringa förskolan och prata med förskolechefen Charlotte Benjaminsson.

Ute3