top of page

Välkommen till
Vårblommans föräldrakooperativ

Vi är en föräldrakoorperativ förskola/fritidshem som startade 1989, med verksamheten belägen i Annerstad. Vårt upptagningsområde är hela västra delen av Ljungby kommun, men givetvis är alla som är intresserade välkomna!​

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man som förälder hjälper till och har ett stort inflytande i verksamheten i sin helhet.Tack vare detta kan förskolan hålla en låg avgift och dessutom har man som förälder inblick i, och möjlighet att påverka sina barns vardag.

Om oss

Vi är en föräldrakoorperativ förskola/fritidshem som startade 1989, med verksamheten belägen i Annerstad.
Vårt upptagningsområde är hela västra delen av Ljungby kommun, men givetvis är alla som är intresserade välkomna!

Förskolan drivs integrerat med fritidsverksamheten. Vi har stora lokaler som främjar en lägre ljudnivå. Vi har dessutom tillgång till stora ytor utomhus och har närhet till skogen.

Vi lagar all mat till barnen själva från grunden. Dessutom bakar barnen minst en gång i veckan. Vi anser att daglig utevistelse är ett måste och vi är i skogen minst en gång i veckan.
Hör gärna av dig för mer information!

Glada barn

Verksamheten

Läs om några utvalda delar från vår verksamhet

Dagis brevpapper
Redo för skolan
Buss

Förskola

Vårblomman har en förskoleavdelning för barn mellan 1-6 år. Vi har samlingar där man är uppdelad ut efter ålder 2 gånger i veckan.

På onsdagar har vi storsamling där vi oftast arbetar med det tema som vi har för året.

Fritids

De elever som går på fritids hos oss blir hämtade och lämnade av skolbussen, som går till skolan i Angelstad.

Fritids arbetar efter läroplanen och har planerade aktiveter varje dag efter skolan.

Aktiviteter

Då vi är en privat förskola har vi möjlighet att göra det "lilla extra".

  • Varje år brukar vi göra en resa med förskolebarnen och en med fritids. Några ställen vi har besökt: Yoump, Älg safari, Leos Lekand, Alpackagården.

  • Vi har en årlig övernattning för fritidsbarnen och de som ska börja skolan, vilket är mycket uppskattat.

  • Till sommaren har vi en sommarfest och till jul bjuder vi in till luciafirande.

Vår målsättning är

  • Att barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla

  • Att barnen ska känna sig omtyckta och betydelsefulla

  • Att stödja barnen i deras utveckling och ge dem vidgade erfarenheter och kunskaper om omvärlden

  • Att lära barnen att alla lika mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter

  • Att förmedla en atmosfär av gemenskap, samarbete och ansvar där alla försöker visa hänsyn och respekt för varandra

  • Att få barnen att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

  • Vi jobbar efter läroplan för förskola, Lpfö 98, reviderad 2010

Föräldrakooperativ

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man som förälder hjälper till och har ett  inflytande i verksamheten i sin helhet. Nedan är de huvudsakliga skyldigheterna du har som medlem:

Träd

Vår och höststädning

Vi storstädar förskolans lokaler samt utemiljön två gånger per år, vår och höst.

Alfabetskubbar

Delta i arbete med barngruppen

Vid korttidsfrånvaro som personalen inte själva löser kan man som förälder få hoppa in som vikarie.

Möte

Styrelse(möte)

Delta i styrelsemöte minst två gånger per år, samt inneha styrelseuppdrag någon period under medlemstiden.

Tack vare dessa arbetsinsatser kan förskolan hålla en låg avgift. Dessutom har man som förälder inblick i, och möjlighet att påverka sina barns vardag.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på Vårblommans föräldrakooperativ? Hör gärna av dig till personalen via telefon eller epost. Alternativt till ordförande och styrelsen via epost eller via formuläret, så svarar vi så fort vi kan.

Vårblommans föräldrakooperativ
Förskola och fritids
Hulugård 3

341 74 Annerstad

Personal

070-60 22135

annerstad_forskola@yahoo.se

Ordförande

Kamila Kardas

varblommanforskola@gmail.com

Tack för ditt meddelande!

bottom of page