top of page
Vårblomman - Snödroppe 5-2.png

Riktlinjer och stadgar

På denna sidan hittar du förreningens stadgar och riktlinjer.

Vid frågor och funderingar kontakta styrelsen.

Stadgar

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman.

Riktlinjer

Föreningens riktlinjer är ett komplement och förtydligande av stadgarna och utgår i grunden från Ljungby kommuns riktlinjer.

Vårblommans riktlinjer
bottom of page